Pengertian Gerakan Pramuka Gerakan pramuka Indonesia ialah nama organisasi pendidikan non-formal yang mengusung pendidikan dengan cara kepanduan. Pramuka ialah singkatan dari Praja Muda Karana yang bermaksud Jiwa Muda yang Suka […]

Pengertian Futsal kata “futsal” diambil dari bahasa Spanyol yakni “Futbol” yang maksudnya adalah sepak bola dan “Sala” yang maksudnya ialah ruangan. Sehingga, futsal bida diartikan sepak bola yang dimainkan di […]