Konjungsi Adalah

Diposting pada

Kali ini pengajar.co.id ingin membagikan artikel tentang Konjungsi Berikut Adalah Penjelasnnya:

Konjungsi Adalah


Pengertian Konjungsi Adalah

Konjungsi adalah kata yang berfungsi untuk penghubung antara satu kata dengan kata lainnya (dalam suatu kalimat), atau satu kalimat dengan kalimat lainnya (dalam suatu paragraf). Ada banyak jenis kata penghubung serta pemakaian wajib disesuaikan dengan struktur serta maksud yang mau disampaikan.

Kalau menghubungkan antar kata, jadi letaknya sering ditengah kalimat. Sementara kalau menghubungkan antar kalimat, jadi letaknya sering diawal kalimat kedua. Mempunyai subjek yang sama baik saat menghubungkan antar kata atau antar kalimat. Sering diikuti dengan koma saat menghubungkan antar kalimat.


Ciri-ciri Konjungsi

 • Kalimat ada di tengah jika menghubungkan antar kata.
 • Jika menghubungkan antar kalimat ditambahkan koma.
 • Mempunyai subjek yang sangat baik saatmenghubungkan antar kata atau antar kalimat.

Jenis-jenis Konjungsi

1. Konjungsi Koordinatif

Konjungsi Koordinatif adalah kata penghubung yang berguna menghubungkan kata dengan kata, atau kalimat dengan kalimat, yang mana kata atau kalimat yang dihubungkannya mempunyai kedudukan setara atau sederajat.

Jenis Konjungsi Koordinatif:

 • Konjungsi Koordinatif penambahan

Contohnya : dan

Ayah dan ibu pergi ke pasar.

 • Konjungsi Koordinatif Pendampingan

Contohnya : serta

Adik membeli buku, pulpen, pensil, serta penggaris.

 • Konjungsi Koordinatif Pemilihan

Contohnya : atau

Dia boleh memakai baju kemeja atau kaos.

 • Konjungsi Koordinatif Perlawanan

Contoh : tetapi, melainkan

Dia pergi untuk belajar tetapi lupa membawa buku.

Pena ini bukan milik saya, melainkan milik Joko.

 • Konjungsi Koordinatif

Contohnya : padahal, sedangkan

Udin memakai baju yang tebal, padahal hari ini tidak hujan.

Lihat Juga:   Perbedaan Jaringan Tumbuhan dan Hewan

Tasya pergi ke sekolah memakai sepeda sedangkan adiknya naik ojek.

2. Konjungsi Subordinatif

Konjungsi subordinatif adalah Konjungsi yang berfungsi menghubungkan kata dengan kata, atau kalimat dengan kalimat, dimana kata atau kalimat yang dihubungkannya mempunyai kedudukan yang tidak setara  atau tidak sederajat.

Contoh Konjungsi Subordinatif

 • Konjungsi Subordinatif Waktu

Contohnya : sejak, sewaktu, ketika, sebelum, sambil, dll.

Dia sudah diajari berenang sejak kecil.

Dia terjatuh ketika bermain sepeda.

Saya makan sambil berdiri.

 • Konjungsi Subordinatif Atributif

Contohnya : yang

Ibu selalu membeli buah yang masih segar.

 • Konjungsi Subordinatif Tujuan

Contohnya : agar, supaya, biar

Aku harus banyak belajar supaya pintar.

Aku harus bisa memenangkan lomba ini agar bisa mengharumkan nama sekolah.

 • Konjungsi Subordinatif Syarat

Contohnya : jika, kalau, asalkan, bila, manakala

Aku akan pergi ke bioskop asalkan dia yang membeli tiketnya.

Aku tidak jadi pergi bila nanti panas.

Aku rela asalkan kamu senang.

 • Konjungsi Subordinatif Pengandaian

Contoh : andaikan, seandainya, umpamanya, sekiranya

Sungguh aku akan senang seandainya bisa mendapat nilai yang tinggi.

Keluarga akan bahagia andaikan aku menjadi dokter kelak.

 • Konjungsi Subordinatif Konsesif

Contohnya : biarpun, walaupun, sekalipun, sungguhpun, dll.

Aku akan tetap pergi walaupun nanti hujan.

Keluarga tetap saja senang biarpun saya tidak mendapatkan juara 1.

 • Konjungsi Subordinatif Pembandingan

Contohnya : Seakan-akan, seolah-olah, sebagaimana, dll.

Dia berlagak seakan-akan orang yang paling cerdas.

Dia bersikap seperti biasanya seolah-olah tidak bersalah.

 • Konjungsi Subordinatif Hasil

Contoh : Sebab, karena, oleh karena, oleh sebab, dll.

Udin sering sakit karena ia senang bermain hujan.

Kakak tidak pergi karena sakit.

 • Konjungsi Subordinatif Alat atau Cara

Contoh : dengan, tanpa

Saya pergi ke sekolah dengan motor.

Mereka juga bisa melakukannya tanpa saya.

 • Konjungsi Subordinatif Komplementasi
Lihat Juga:   Futsal : Pengertian, Peraturan, Teknik, Sejarah

Contoh : Bahwa

Dia mencoba menjelaskan bahwa dia tidak melakukannya.

 • Konjungsi Subordinatif Perbandingan

Contoh : Sama .. deng, lebih…daripada

Sendal itu sama bagusnya dengan yang saya beli kemarin.

Udin lebih tinggi daripada saya.

Demikianlah artikel dari pengajar.co.id tentang Konjungsi Semoga bermanfaat